Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2020-03-09 kl. 13.00 i Vuxenskolans lokal.

Närvarande: Anders Eriksson, Bo Karlsson, Lars-Åke Strömberg, Gunnel Cunei, Britt Östensson och suppleanten Christina Wetterstrand Strandberg.

1. Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll från 2020-02-04 genomlästes och godkändes.

3. Skrivelser och rapporter:
a) 16 st närvarade på medlemsmötet den 11/2 angående DNA
b) Sveriges Släktforskarförbund har erbjudit klubben att inköpa "Släktforskarnas årsbok" för 295:- vilket beslutades.

4. Kommande aktiviteter: årsmöte den 17/3 kl. 19.00 i Näckrosen, Norra Bergen.
Kallelse är utsänd, verksamhetsberättelsen är klar, förvaltnings- och revisionsberättelse lämnas på årsmötet.
Bo ordnar med kaffe och bröd.

5. Kassarapport: Sparkontot: 3.075:-, företagskontot: 3.805:- och handkassan: 267:-.

6. Övriga frågor: program för resten av 2020.
14 april: smeder och valloner (Gunnel hör med Ingvar Björk)
16 maj: ev. utflykt till Godegård (Christina undersöker)
15 september: Landskyrkan 350 år (Anders undersöker)
13 oktober: Arkiv Digital, Lyrestad (Anders undersöker)
17 november: Einar Lyth (Lars-Åke kollar)
15 december: Lucia

7. Nästa styrelsemöte blir den 7/4 2020 kl. 13.00 i Vuxenskolan.

8. Ordföranden avslutar mötet kl.14.10.


Anders Eriksson, ordf.
Britt Östensson, sekr.

Reviderad 2020-03-15


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson