Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2020-02-04 kl. 13.00 i Vuxenskolans lokal.

Närvarande: Anders Eriksson, Bo Karlsson, Lars-Åke Strömberg, Gunnel Cunei, Britt Östensson och suppleanten Christina Wetterstrand Strandberg. tare. Från valberedningen Hans Eriksson och Ewa Apelgren

1. Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkändes.

2. Föregående protkoll från 2020-01-07 genomlästes och godkändes.

3. Skrivelser och rapporter
a) Ett 20-tal besökare på Släktforskningens dag den 18/1.

b) remissupplagan av stadgerevisionen är utsänd.

4. Kommande aktiviteter: Medlemsmöte den 11/2 kl 19, Aspön om DNA
Årets släktforskardagar blir i Skövde i augusti.

5. Kassarapport: Sparkontot: 3.075:-, Företagskontot: 1.125:- och handkassan 67:-.

6. Övriga frågor
a) Valberedningen informerar om valen inför årsmötet
b) Årsmöte de 17/3 kl 19 i Näckrosen, Norra bergen

7. Nästa styrelsemöte blir den 10/3 2020 kl. 13.00 i Vuxenskolan.

8. Ordföranden avslutar mötet kl. 13.30.

Anders Eriksson, ordf.
Britt Östensson, sekr.

Reviderad 2020-03-11


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson