Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Askersunds Släktforskarklubb

Styrelsemöte 2020-01-07 kl. 13.00 i Vuxenskolans lokal.

Närvarande: Anders Eriksson, Bo Karlsson, Gunnel Cunei, Britt Östensson och Christina Wetterstrand Strandberg i Lars-Åke Strömbergs ställe.

1. Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll från 2019-12-03 genomlästes och godkändes.

3. Skrivelser och rapporter: 10 st deltog i erfarenhetsutbytet den 10 december.

Ärendet om klubbens konton m.m. får bero till årsmötet.

4. Kommande aktiviteter:
Släktforskningens dag den 18/1 2020 på biblioteket, Aspön, mellan kl. 11.00 - 14.00. Gunnel ger lägesrapport. Träffas senast kl. 10.00.

5. Kassarapport: Sparkontot: 3.075:-, företagskontot: 1.125:- och handkassan: 67:-.

6. Övriga frågor
a) årets program diskuterades. Förslag fanns att endast datum skulle fastställas men inget program.
Lena Gribing, Arkiv digital, Ingvar Björk och Sven-Erik Linderoth var förslag på föredragshållare vilka skulle kontaktas av Gunnel och Anders.
Datum fastställdes enligt följande: 18 januari släktforskningens dag, 11 februari DNA eller smeder, 17 mars årsmöte, 14 april DNA eller smeder, maj utflykt ?, 15 september, 13 oktober, 17 november och 15 december.
b) stadgerevisionen diskuterades och skall skickas ut på remiss till medlemmarna. Yttranden skall inges skriftligt till styrelsen senast den 1 mars 2020.

7. Nästa styrelsemöte blir den 4/2 2020 kl. 13.00 i Vuxenskolan.

8. Ordföranden avslutar mötet kl. 14.20.

Anders Eriksson, ordf.
Britt Östensson, sekr.

Reviderad 2019-01-10


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson