Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Askersunds Släktforskarklubb

Styrelsemöte 2019-12-03 kl. 13.00 i Vuxenskolans lokal.

Närvarande: Anders Eriksson, Lars-Åke Strömberg, Bo Karlsson, Gunnel Cunei, Britt Östensson och Christina Wetterstrand Strandberg ersättare.

1. Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkändes.

2. Föregående protkoll från 2019-11-05 genomlästes och godkändes.

3. Skrivelser och rapporter
I föredraget om emigration den 23/11 2019 deltog 26 st.

4. Kommande aktiviteter
Det blir ingen Lucia den 10/12 2019 utan ersätts med erfarenhetsutbyte.

5. Kassarapport: Sparkontot: 3.074:-, Företagskontot: 1.124:- och handkassan 67:-.

6. Övriga frågor
a) släktforskningens dag den 18/1 2020. Gunnel kontaktar Einar Lyth och Anders har bokat Aspön.
b) nästa års program diskuterades. Eventuella idéer skall vara inlämnade till styrelsen senast i februari.
c) diskuterades stadgerevision

7. Nästa styrelsemöte blir den 7/1 2020 kl. 13.00 i Vuxenskolan.

8. Ordföranden avslutar mötet kl. 13.40.

Anders Eriksson, ordf.
Britt Östensson, sekr.

Reviderad 2019-01-10


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson