Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2019-11-05 kl. 13.00 i Vuxenskolans lokal.

Närvarande: Anders Eriksson, Bo Karlsson, Gunnel Cunei, Britt Östensson och Christina Wetterstrand Strandberg i Lars-Åke Strömbergs ställe.

1. Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkändes med två tillägg under punkt 6 övriga frågor angående släktforskningens dag och nästa åårs program.

2. Föregående protkoll från 2019-10-01 genomlästes och godkändes.
br> 3. Skrivelser och rapporter
a) Endast tvåå stycken deltog på utflykten till Råstena den 5/10 2019
b) Anders och Lars-Åke får i uppdrag att forska vidare om klubbens konton och organisationsnummer med Swedbank

4. Kommande aktiviteter
a) 23/11 Thomas Fürth om emigration på Sjöängen kl. 15.00. Lars-Åke hämtar Thomas och biljetter har Lars-Åke ordnat. Anders bokar reservlokal över 50 personer.
b) Luciafirande den 10 december är oklart.

5. Kassarapport: Sparkontot: 3.274:-, företagskontot: 100:- och handkassan: 4:-.

6. Övriga frågor
a) Släktforskningens dag 18/1 2020: Officerare och Soldater - deras liv och bostäder. Anders kontaktar biblioteket för gemensam anordning av dagen och även med Einar Lyth.
b) dags att fundera påå nästa års program. Idéer tas gärna emot till nästa möte.
c) diskuterades stadgerevision

7. Nästa styrelsemöte blir den 3/12 2019 kl. 13.00 i Vuxenskolan.

8. Ordföranden avslutar mötet kl. 14.00.

Anders Eriksson, ordf.
Britt Östensson, sekr. 

Reviderad 2019-11-11Webbansvarig
Anders Eriksson