Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2019-10-01 kl. 13.00 i Vuxenskolans lokal.

Närvarande: Anders Eriksson, Lars-Åke Strömberg, Bo Karlsson, Gunnel Cunei, Britt Östensson och Christina Wetterstrand Strandberg.

1. Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkändes med ett tillägg under punkt 6 övriga frågor.

2. Föregående protokoll från 2019-09-03 genomlästes och godkändes.

3. Skrivelser och rapporter. Inga.

4. Kommande aktiviteter.
a) 5/10 utflykt till Råstena, samling kl. 9.00 på busstorget för samåkning
b) 23/11 Thomas Fürth föreläser om emigration
5. Kassarapport: sparkontot: 3.274:-, företagskontot: 200:- och handkassan: 4:-.
6. Övriga frågor
a) Diskuterades stadgerevision
b) Lars-Åke får i uppdrag att kontakta Swedbank föör genomgång av olika tjänster och eventuellt swish.

7. Nästa styrelsemöte blir den 5/11 2019 kl. 13.00 i Vuxenskolan.

8. Ordföranden avslutar mötet kl. 14.15.

Anders Eriksson, ordf.
Britt Östensson, sekr. 

Reviderad 2019-10-04


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson