Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2019-09-03 kl. 13.00 i Vuxenskolans lokal.
Närvarande: Anders Eriksson, Lars-Åke Strömberg, Bo Karlsson, Gunnel Cunei och Britt Östensson.

1. Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll från 2019-05-07 genomlästes och godkändes.

3. Skrivelser och rapporter
a) inbjudan till presentation om ung livsstil den 19/9. Lars-Åke och Gunnel deltar och Lars-Åke anmäler.
b) introduktionsträff till släktforskning den 3/10 kl. 19.00 Aspön, Sjöängen
c) inbjudan till anbytardag i Kopparberg den 12/10, kostnad 150:-
d) Nils Gustaf Anderssons i Lerbäck antavla, skänkt av Lars Skillius, Alingsås
e) 4 st deltog i Borås den 24/8 på släktforskardagarna
f) Anders och Lars-Åke deltog den 27/8 i Örebro om att använda e-lista (digitala närvarolistor)

4. Kommande aktiviteter
a) 10/9 medlemsmöte om Karlsborgs 200-årsjubileum
b) 5/10 utflykt till Råstena

5. Kassarapport: sparkontot: 3.274:-, företagskontot: 500:- och handkassan: 4:-.

6. Övriga frågor: diskuterades stadgerevision

7. Nästa styrelsemöte blir den 1/10 2019 kl. 13.00 i Vuxenskolan.

8. Ordföranden avslutar mötet kl. 14.00.

Anders Eriksson, ordf. Britt Östensson, se

Reviderad 2019-01-10


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson