Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2019-05-07 kl. 13.00 i Vuxenskolans lokal.
Närvarande: Anders Eriksson, Lars-Åke Strömberg, Gunnel Cunei, Britt Östensson och Christina Wetterstrand Strandberg (i Bo Karlssons ställe).

1. Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkändes med två tillägg under punkt 6 övriga frågor.

2. Föregående protokoll  från 2019-04-02 genomlästes och godkändes.

3. Skrivelser och rapporter
a) C:a 14 st närvarade på Björn Lippolds föredrag om soldatforskning den 9/4 i IOGT-lokalen.
b) Ordföranden informerade om att han varit i kontakt med Thomas Fürth angående emigration och bokat honom till föreläsning den 23/11 kl. 15.00 i Visholmen, Sjöängen.

4. Kommande aktiviteter
a) 18/5 resa till Axvall (anmälan till Gunnel eller Lars-Åke)
b) 24-25/8 släktforskardagarna i Borås
c) 10/9 film om Karlsborgs fästning (medlemsmötet 19/11 ändrat till 23/11)

5. Kassarapport: sparkontot: 3.274:- och företagskontot: 1.385:-.

6. Övriga frågor
a) Medlemsrekrytering. Utdelning av vårt program har skett på några ställen. Ordföranden har varit i kontakt med både SPF och PRO för att få ge information om vår verksamhet.  Även på skolorna (mellanstadiet) diskuterades.
b) Diskuterades stadgerevision
c) Ordföranden får i uppdrag att föra in i NA "jourhavande släktforskare", kamratcirklarna och medlemsmötena under lämplig rubrik (ex. idag-spalten).
d) Gunnel får i uppdrag att lämna korrekta uppgifter till kommunens föreningsregister

7. Nästa styrelsemöte blir den 3/9 2019 kl. 13.00 i Vuxenskolan.

8. Mötet avslutas kl. 14.00

Anders Eriksson, ordf.
Britt Östensson, sekr.Reviderad 2018-05-08


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson