Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2019-04-02 kl. 13.00 i Vuxenskolans lokal.
Närvarande: Anders Eriksson, Bo Karlsson, Lars-Åke Strömberg, Gunnel Cunei, Britt Östensson och Christina Wetterstrand.

1. Ordföranden öppnar mötet och dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll från årsmötet 19-03-19 justeras senare.
3. Skrivelser och rapporter.
a) Årsmötet analyserades.
b) Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
ordförande Anders Eriksson
vice ordförande Gunnel Cunei
sekreterare Britt Östensson
kassör Lars-Åke Strömberg
ledamot Bo Karlsson
suppleant Christina Wetterstrand Strandberg och
suppleant Ingvar Sandström.
c) ordföranden och kassören tecknar firman var för sig.
d) erbjudandet om barnbok om släktforskning avvaktas.
4. Kommande aktiviteter
a) Björn Lippold om soldatforskning den 9 april.
Gunnel stämmer av med Lippold.
Lars-Åke har kollat lokalen.
Gunnel och Bo ordnar kaffe till självkostnadspris 10:- (frivillig).
b) resan till Axvall den 18 maj kl. 12.00 för samåkning.
c) släktforskardagarna i Borås den 24-25 augusti.OBS! endast en dag den 24 augusti.
5. Kassarapport: sparkontot: 3.100:- och företagskontot: 2.825:- (31/3 2019).
6. Övriga frågor.
a) Medlemsrekrytering diskuterades. Vi börjar med att dela ut vårt program till olika områden i Askersund (Lundby, Tingshusområdet, kv. Verkstaden och på Sjöängen m.fl.)
b) Översyn/revision av stadgarna bör göras och anpassas till den verklighet som råder idag. §§ 1-5 i nuvarande stadgar behandlas på nästa styrelsemöte.
7. Nästa styrelsemöte blir den 7 maj 2019 kl. 13.00 i Vuxenskolan.
8. Mötet avslutas kl. 13.50.

Anders Eriksson,ordf. Britt Östensson, sekr

Reviderad 2018-04-06


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson