Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
StyrelsemötesprotokollASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2019 03 12 kl. 13.00 i Vuxenskolans lokal.

Närvarande: Christina, Ingvar, Bosse, Gunnel, Anders o. Lars-Åke
Frånvarande: Britt

1. Ordförande öppnar mötet 13.00 och dagordningen godkändes.

2. Föregående mötes protokoll (20190205) justerades och lades till handlingarna.

3. Skrivelser och rapporter:
    Rapport från Eric Englunds föredrag om gården Ängen. Det var 25 åhörare och en     intressant dragning, trots problem med ljudanläggningen.

4. Kommande aktiviteter: Närmast 'i pipen' är årsmötet 19/3 kl. 19.00 i Näckrosen.
    Ingvar tar med sin dator för ev. bildvisning av årsmötesdokument.
    Anders står för 'underhållningen',som troligen består av någon film med släktforskartema.
    Bosse fixar med fika och
    LÅS kollar på Näckrosen att det tekniska funkar.

    9/4 kommer Björn Lippold till oss och berättar om soldatforskning. Lokalen är IOGT:s hus      på Norströmsgatan 3 och vi börjar kl.19.00.

    18/5 är det dags för den traditionella 'vårresan'. Vi planerar att åka till Garnisonsmuséet i      Axvall.

5. Kassarapporten gav vid handen att vi har runt 300:- i handkassan och 2.972:- på det rörliga     företagskontot samt 3.274:- på sparkontot.

6. Övriga frågor: Anders meddelar att han kommer att övervara 'Digitala Veckan', som     arrangeras på bibblan med början 25/3. LÅS meddelade att han beställt gamla årgångar av     Släktforskarförbundets tidskrift 'Släkthistoriskt Forum'. Dessa finns att låna i förrådet på     Vuxenskolan.
    Gunnel o. Anders arbetar i ett projekt, som heter 'Namn åt de döda' och bad om hjälp med     detta.

7. Nästa styrelsemöte bestämdes till tisd. 2/4 kl. 13.00 i Vuxenskolan.

8. Mötet avslutas 13.50.

Ingvar Sandström, ordf
Lars Åke Strömberg tf sekr

Reviderad 2019-03-15


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson