Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds Släktforskarklubb
 
Start
 
Program
 
Stadgar
 
Nybörjare?
 
Bli medlem
 
Kamratcirkel
 
Styrelsen
 
Protokoll
 
Kartor
 
Länkar
 Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2019-02-05
Plats: Vuxenskolan

Närvarande: Ingvar Sandström, Bo Karlsson, Anders Eriksson, Lars-Åke Strömberg, Gunnel Cunei, Britt Östensson och Christina Wetterstrand Strandberg.
Från valberedningen: Hans Eriksson och Eva Apelgren.

1. Ordföranden Ingvar Sandström förklarar mötet öppnat och dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll från 2019-01-08 genomlästes och godkändes.

3. Skrivelser. Inga.

4. Rapporter. Föredraget av Arkiv Digital den 17/1 var välbesökt.
Däremot var besökarna på Släktforskningens dag den 19/1 inte så, många. Information skulle kanske gått ut med att man kunde få hjälp med släktforskning.

5. Kommande aktiviteter.
      19/2 Eric Englund berättar om Ängen
      19/3 Aring;rsmöte
       9/4 Björn Lippold om soldatforskning
      18/5 Utflykt till Axvall
      10/9 Om emigration
      5/10 Utflykt till Råstena
      19/11 Film om Karlsborgs fästning
      10/12 Ev. Lucia

6. Kassarapport. Sparkontot: 3.274:- och företagskontot: 2.481:-.

7. Övriga frågor. Valberedningen ger information om valen inför årsmötet.

8. Nästa styrelsemöte. Nästa möte blir den 12 mars 2019 kl. 13.00.

9. Ordföranden avslutar mötet.

Ingvar Sandström, ordf.
Britt Östensson, sekr.

Reviderad 2019-02-08


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson