Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2019-01-08
Plats: Vuxenskolan
Närvarande: Ingvar Sandström, Bo Karlsson, Anders Eriksson, Lars-Åke Strömberg, Gunnel Cunei, Britt Östensson och Christina Wetterstrand Strandberg.

1. Ordföranden Ingvar Sandström förklarar mötet öppnat och dagordningen godkändes.

2. Föregående protokoll från 2018-12-18 genomlästes och godkändes.

3. Skrivelser. Inga.

4. Rapporter. Inga.

5. Kommande aktiviteter. 17/1 2019 kl. 19.00 föredrag Arkiv Digital.
Samma dag kl. 13.00 Vuxenskolan, genomgång inför utställningen.
19/1 2019 kl. 9.00 Biblioteket, slutmontering av utställningen.
Vårens aktiviteter diskuterades.

6. Kassarapport. Sparkontot: 3.274:- och företagskontot: 931:-.

7. Övriga frågor. Inga.

8. Nästa styrelsemöte. Nästa möte blir den 5 februari 2019 kl. 13.00.

9. Ordföranden avslutar mötet.


Ingvar Sandström, ordf. Britt Östensson, sekr.

Reviderad 2019-01-10


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson