Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2018-12-18
Plats: Vuxenskolan
Närvarande: Ingvar Sandström, Bo Karlsson, Anders Eriksson, Gunnel Cunei, Britt Östensson och Christina Wetterstrand Strandberg.
1. Ordföranden Ingvar Sandström förklarar mötet öppnat och dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll från 2018-11-06 genomlästes och godkändes.
3. Skrivelser. Swedbank vill ha uppgift på vem som är ordförande i släktforskarklubben. Ordföranden har besvarat skrivelsen.
4. Rapporter. Cirka 20 st var närvarande på månadsmötet den 11/12. Tyvärr var Hanna och Åsa sjuka som skulle underhålla oss med lusse-/jullåtar.I stället visades en video "Jakten på farmors oäkta far".
5. Kommande aktiviteter. 17/1 2019 kl. 19.00, Visholmen, Sjöängen. Arkiv Digital visar hur man söker bland deras handlingar och foton. Entré: 50:- kr. 19/1 2019 släktforskningens dag, kl. 11-14, Aspön, Sjöängen, med temat "Fotografiet i släktforskningen". Beslöts att antalet månadsmöten inte skall ändras (ca 4 st per termin).
6. Kassarapport. Sparkontot: 3.274:- och företagskontot: 531:-.
7.Övriga frågor. Jan Wallin, kassör i ÖSF, har gjort en förfrågan ang. distributionen av "Strödda Annotationer". Beslöts att PDF-fil beställs och som skickas till en i styrelsen och som sedan skickar den till våra samtliga medlemmar. Ordföranden får uppdraget att meddela Jan Wallin.
8. Nästa styrelsemöte. Nästa möte blir den 8 januari 2019 kl. 13.00.
9. Ordföranden avslutar mötet.

Ingvar Sandström, ordf. Britt Östensson, sekr.

Reviderad 2019-01-03


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson