Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2018-11-06

Plats: Vuxenskolan

Närvarande: Ingvar Sandström, Bo Karlsson, Anders Eriksson, Gunnel Cunei, Britt Östensson och Christina Wetterstrand Strandberg.

1. Ordföranden Ingvar Sandström förklarar mötet öppnat och dagordningen godkändes.
2. Föregående protokoll från 2018-10-09 genomlästes och godkändes.

3. Skrivelser. Inga skrivelser har inkommit.

4. Rapporter. Inför släktforskardagen den 19/1 2019 är Aspön bokad mellan kl. 9-15. Darina på biblioteket har tillfrågat Niklas Hertzman från Arkiv Digital om ev. deltagande men vid ett annat datum. Hon föreslår att vi delar på kostnaden ca 2.000:- kr. För att finansiera detta beslöts att en entreavgift skall uttas med 50:- kr. Lars-Åke får i uppdrag att kolla med Vuxenskolan om ev. deltagande.

5. Kommande aktiviteter. 13/11 erfarenhetsträff och 11/12 Lucia. Styrelsen ordnar med kaffe.

6. Kassarapport. Sparkontot: 3.274:- och företagskontot: 579:-. Lars-Åke får i uppdrag att redovisa kostnaderna för inköp och distribution av "Strödda".

7. Övriga frågor. Erbjudande om inköp av skriften "Tolka rätt". Beslöts att ej inköpa i och med att den finns på biblioteket.
Angående inköp av "Järnbruk i Närke och Östergötland" fick Anders uppdraget att höra med biblioteket om de är villiga att inköpa den.
Förteckning över klubbmedlemmarnas forskningsområden bör uppdateras. Anders skickar ut skrivelse.

8. Nästa styrelsemöte. Nästa möte blir den 18 december kl. 13.00.

9. Ordföranden avslutar mötet.

Ingvar Sandström, ordf. Britt Östensson, sekr.

Reviderad 2018-11-08


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson