Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Styrelsen

Protokoll

Program

Bli medlem

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2018-10-09

Plats: Vuxenskolan

Närvarande: Ingvar Sandström, Lars-Åke Strömberg, Anders Eriksson, Gunnel Cunei och Britt Östensson.

1. Ordföranden Ingvar Sandström förklarar mötet öppnat.
2. Föregående protokoll från 2018-09-04 genomlästes och godkändes.
3. Skrivelser. Inga skrivelser har inkommit.
4. Rapporter. Vid utflykten till Råstena deltog 7 medlemmar.
5. Kommande aktiviteter. 13/11 erfarenhetsträff med temat bl.a. gamla fotografier och var man kan konvertera gamla filmer till USB-minne. 11/12 Lucia (Anders kollar).
6. Kassarapport. Sparkontot: 3.274:- och företagskontot: 1.389:-. Kassören har sänt ut en sista påminnelse till dem som ännu inte betalat medlemsavgiften för år 2018 till den 31 oktober.
7. Övriga frågor. Släktforskningens dag är den 19 januari 2019 och det är dags att fundera över och diskutera upplägget (vem gör vad osv.) Anders och Lars-Åke kollar med biblioteket, Leif "Linus" Larsson bl.a.
8. Nästa styrelsemöte. Nästa möte blir den 6 november kl. 13.00.
9. Ordföranden avslutar mötet.

Ingvar Sandström, ordf.

Britt Östensson, sekr

Reviderad 2018-10-17


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson