Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Kamratcirkel

Nybörjare?

Bli medlem

Program

Styrelsen

Protokoll

Länkar
Styrelsemötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2018-03-20

Plats: Vuxenskolan

Närvarande: Ingvar Sandström, Bo Karlsson, Lars-Åke Strömberg, Anders Eriksson, Gunnel Cunei, Britt Östensson och Christina Wetterstrand Strandberg.

1. Ordföranden Ingvar Sandström förklarar mötet öppnat.
2. Föregående protokoll från 2018-01-23 och årsmötet från 2018-03-13 genomlästes och godkändes.

3. Skrivelser. Inga skrivelser har inkommit.

4. Rapporter. Årsmötet analyserades.

5. Kommande aktivitet är månadsmötet den 17 april på Aspön där Lars-Åke Strömberg berättar om branden i Askersund 1776.

6. Kassarapport. Sparkontot: 4.274:- och företagskontot: 608:-. (22 av 55 medlemmar har ännu inte betalt medlemsavgiften, sista betalningsdag 1 april).

7. Övriga frågor.

a) Rutiner kring styrelseprotokollen. Sekr. skriver protokollen och mailar över dem till ordföranden och justeringsman. Efter klartecken mailar ordföranden över protokollen till samtliga i styrelsen.

b) Synpunkter på mötesaktiviteter. På årsmötet framfördes synpunkter på mötesaktiviteter och hur vi skall sprida kunskap om släktforskning.
Styrelsen beslutar att alla medlemmar bjuds in till medlemsträffar veckovis. Varannan gång blir det på dagtid kl. 13.00 och varannan på kvällstid kl. 19.00 i Vuxenskolans lokaler. Första gången blir den 5 april kl. 13.00 och sista den 31 maj (ej 29 mars Kr Himmelsfärdsdag).

8. Nästa styrelsemöte. Ordföranden bestämmer tid för nästa möte.

9. Ordföranden avslutar mötet.

Ingvar Sandström, ordf. Britt Östensson, sekr.

Reviderad 2018-04-27


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson