Vinjettbilden ur Erik Dahlberghs 'Suecia Antiqua et Hodierna*

Askersunds SläktforskarklubbStart

Kamratcirkel

Nybörjare?

Bli medlem

Program

Styrelsen

Protokoll

Länkar
Årsmötesprotokoll
ASKERSUNDS SLÄKTFORSKARKLUBB

Styrelsemöte 2018-01-23

Plats: Vuxenskolan

Närvarande: Ingvar Sandström, Bo Karlsson, Lars-Åke Strömberg, Anders Eriksson, Britt Östensson och Hans Eriksson (valberedningen).

1. Ordföranden Ingvar Sandström förklarar mötet öppnat.

2. Föregående protokoll från 2017-08-22 och 2018-01-10 genomlästes och godkändes.

3. Skrivelser. Inga skrivelser har inkommit.

4. Rapporter. De som medverkade på "Släktforskardagen" den 20 januari meddelar att det var ett stort deltagarantal som var nyfikna på hur man går till väga vid släktforskning.

5. Kommande aktiviteter. Årsmötet är bokat till den 13 mars kl. 19.00 på Aspön. Klubben bjuder på kaffe och macka. Uno Sandqvist underhåller. Ingvar bokar. Hans Eriksson är villig att berätta om något eller några torp under Stjernsund den 11 september.

6. Kassarapport. Sparkontot: 5.838:- och företagskontot: 563:-.

7. Övriga frågor. Anders har synpunkt på hur vi skall jobba med årsprogrammet för att framledes fylla programbladet. Det är svårt att få fram alla aktiviteter på ett enda möte. Önskemål om att protokollen finns tillgängliga på hemsidan.

8. Nästa styrelsemöte blir tisdagen den 20 mars 2018 kl. 10.00 på Vuxenskolan.

9. Ordföranden avslutar mötet.

Ingvar Sandström, ordf. Britt Östensson, sekr

Reviderad 2018-04-27


Vi fortsätter med "Släktforskar-hjälpen".
Vill du ha hjälp? Ta bara kontakt med någon i styrelsen.

Webbansvarig
Anders Eriksson