Om klubben

Askersunds släktforskarklubb bildades 1984.
På våra möten informerar vi om släktforskarfrågor, byter erfarenheter, håller föredrag, gör studieresor, m.m.
Tillsammans med släktforskarföreningar i Örebro, Askersund, Hallsberg, Kumla och Karlskoga-Degerfors ger vi ut medlemstidningen
"Strödda Annotationer". Vanligtvis med 2 nummer per år med artiklar, möjlighet till efterlysningar m.m. Den distribueras till dessa
föreningars egna medlemmar och till de släktforskarföreningar i landet som vi har utbyte av tidningar med.

Vi samarbetar med studieförbundet Vuxenskolan.

Askersunds släktforskarklubb är medlem i Sveriges Släktforskarförbund.